DANH SÁNH PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐỂ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

TT

Tên phòng thử nghiệm

Mã số

Địa chỉ

Quyết định

Lĩnh vực

 

I

Phòng thử nghiệm đa lĩnh vực đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2

 

1

Phòng thử nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II

 

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

49/QĐ-QLCL ngày 15/3/2021

Thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: 195 chỉ tiêu hóa học, 48 chỉ tiêu sinh học

 

2

Phòng thử nghiệm  thuộc Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh -Chi nhánh Cần Thơ

 

F2-67, F2-68, đường số 6, KDC
586,phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

143/QĐ-QLCL ngày 04/6/2019

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: 7 chỉ tiêu

 

3

 Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

 

 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

311/QĐ-QLCl ngày 11/10/2018
138/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 10/8/2023

Thức ăn chăn nuôi: 10 chỉ tiêu

 

II

Phòng thử nghiệm thực phẩm

 

1

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 

 004/2014/BNN-KNTP

 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

28/QĐ-CLCL ngày 02/2/2021 (hết hiệu lực)

Chỉ định 27 chỉ tiêu hóa, 28 chỉ tiêu sinh.

 

101/QĐ-QLCL ngày 20/5/2021 (hết hiệu lực)

Chỉ định 29 chỉ tiêu

 

152/QĐ-QLCL ngày 01/7/2021 (hết hiệu lực)

Chỉ định 07 chỉ tiêu sinh học

 

 01/QĐ-QLCL ngày 03/01/2023 (hết hiệu lực)

 chỉ định bổ sung 11 phép thử hóa học

 

39/QĐ-CCPT ngày 08/6/2023 (hết hiệu lực)

Chỉ định bổ sung 3 chỉ tiêu hóa, 10 chỉ tiêu sinh

 

21/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 24/01/2024

 Chỉ định 60 chỉ tiêu hóa, 37 chỉ tiêu sinh

 

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 2

005/2014/BNN - KNTP

167-175, Đường Chương Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

ĐT:05113836155

Fax: 05113836154

356/QĐ-QLCL ngày 28/12/2020

Chỉ định 26 chỉ tiêu hóa học, 37 chỉ tiêu sinh học

 

29/QĐ-QLCL ngày 04/2/2021 

Chỉ định 58 chỉ tiêu hóa học, 7 chỉ tiêu sinh học.

 

17/QĐ-QLCL ngày 14/01/2022

Chỉ định bổ sung 4 chỉ tiêu hóa, 01 chỉ tiêu sinh

 

356/QĐ-CCPT ngày 01/12/2023

 Chỉ định 81 chỉ tiêu hóa học, 46 chỉ tiêu sinh học

 

3

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 3

015/2016/BNN-KNTP

1105 Lê Hồng Phong, Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hoà

ĐT: 0583884812

Fax: 0583884811

26/QĐ-QLCL ngày 25/01/2019 (hết hiêu lực)

Chỉ định: 44 chỉ tiêu hóa học, 44 chỉ tiêu sinh học

 

25/QĐ-QLCL ngày 29/01/2021 (hết hiệu lực)

Bổ sung 5 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học

 

32/QĐ-QLCL ngày 24/01/2022 

 Chỉ định 48 chỉ tiêu hóa, 54 chỉ tiêu sinh

 

256/QĐ-QLCL ngày 14/10/2022  

Chỉ định bổ sung 01 chỉ tiêu sinh học

 

121/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 24/7/2023

Chỉ định 48 chỉ tiêu hóa học và 55 chỉ tiêu sinh học

 

4

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 4

016/2016/BNN-KNTP

Trụ sở chính: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ Phòng kiểm nghiệm Hóa học và Sinh học: 271 Tô Ngọc Vân, phườngLinh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh).

ĐT:0839146944

Fax:083914 2161

397/QĐ-QLCL ngày 27/12/2019 (hết hiệu lực)

244 chỉ tiêu: 143 chỉ tiêu hóa học và 81 chỉ tiêu sinh học.

 

357/QĐ-QLCL ngày 30/12/2020 (hết hiệu lực)

Bổ sung 15 chỉ tiêu hóa học, 07 chỉ tiêu sinh học.

 

40/QĐ-QLCL ngày 01/3/2021 (hết hiệu lực)

Đổi địa điểm

 

69/QĐ-QLCL ngày 16/3/2022 (hết hiệu lực)

Bổ sung 25 chỉ tiêu hóa học và 4 chỉ tiêu sinh học

 

332/QĐ-CLCL ngày 28/12/2022

Chỉ định 132 chỉ tiêu hóa và 91 chỉ tiêu sinh

 

18/QĐ-QLCL ngày 13/01/2023

Chỉ định bổ sung 01 chỉ tiêu hóa học

 

57/QĐ-QLCL ngày 11/4/2023

 Bổ sung 2 chỉ tiêu hóa

 

5

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 5

012/2016/BNN-KNTP

57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Cà Mau

ĐT: 07803567409

Fax: 07803830062

40/QĐ-QLCL ngày 28/2/2019 (hết hiệu lực)

Chỉ định 72 chỉ tiêu hóa học, 47 chỉ tiêu sinh học.

 

14/QĐ-QLCL ngày 15/01/2021 (hết hiệu lực)

Bổ sung 02 chỉ tiêu hóa học, 05 chỉ tiêu sinh học.

 

59/QĐ-QLCL ngày 04/3/2022

Chỉ định 70 phép thử hóa học, 46 phép thử sinh học

 

286/QĐ-QLCL ngày 24/11/2022

Bổ sung 3 chỉ tiêu sinh học

 

6

Trung tâm chất lượng Nông lâm Thuỷ sản vùng 6

002/2014/BNN-KNTP

386C, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

ĐT: 071.3884017

Fax: 071. 3884697

34/QĐ-QLCL ngày 31/01/2019 (hết hiệu lực)

Chỉ định 135 chỉ tiêu hóa học, 65 chỉ tiêu sinh học

 

55/QĐ-QLCL ngày 04/3/2020
(hết hiệu lực)

 Chỉ định bổ sung 15 chỉ tiêu sinh học, 15 chỉ tiêu hóa học

 

 49/QĐ-QLCL ngày 14/2/2022 (hết hiệu lực)

 Chỉ định 157 phép thử hóa học và 90 phép thử sinh học

 

122/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 24/7/2023

Chỉ định 176 chỉ tiêu hóa học và 91 chỉ tiêu sinh học

 

386/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 18/12/2023

 Chỉ định bổ sung 05 chỉ tiêu hóa học và 24 chỉ tiêu hóa học có thay đổi

 

7

Trung tâm Phân tích và Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu - Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị khoa học kỹ thuật Hải Ly

 003/2014/BNN-KHTP

935-936, đường B21, Khu dân cư 91B phường An Khánh, quận ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

16/QĐ-QLCL ngày 13/01/2023

Chỉ định 05 phép thử hóa học và 12 phép thử sinh học

 

8

Cty Intertek Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

011/2016/BNN-KNTP

M10-M13 KĐT Nam sông Cần Thơ, Thanh Thuận, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ

ĐT: 07103917887                07103917887      

Fax: 07103917711

02/QĐ-QLCL ngày 08/01/2019 (hết hiệu lực)

Chỉ định 34 chỉ tiêu hóa học, 18 chỉ tiêu sinh học

 

15/QĐ-QLCL ngày 13/01/2022

 Chỉ định 32 chỉ tiêu hóa, 18 chỉ tiêu sinh học

 

 146/QĐ-CCPT ngày 18/08/2023

 Đình chỉ hiệu lực
chỉ định 08 chỉ tiêu hóa học

 

 299/QĐ-CCPT ngày 03/11/2023

 Đình chỉ hiệu lực chỉ định 12 chỉ tiêu hoa học và 07 chỉ tiêu sinh học

 

22/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 24/01/2024

 Bổ sung 05 chỉ tiêu hóa học và 01 chỉ tiêu hóa học, 06 chỉ tiêu sinh học được chỉ định có thay đổi

 

9

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

010/2015/BNN-KNTP

Số 2 Ngô Quyền Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

73/QĐ-QLCL ngày 20/4/2023

22 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học

 

10

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

001/2014/BNN-KNTP

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

ĐT: 0613836212

Fax: 0613836298

122/QĐ-QLCL ngày 10/6/2021

Chỉ định 93 chỉ tiêu hóa học, 33 chỉ tiêu sinh học.

 

11

Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng

009/2015/BNN-KNTP

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, phường tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp HCM

125/QĐ-QLCL ngày 31/5/2022

Chỉ định: 29 chỉ tiêu hóa học, 8 chỉ tiêu sinh học.

 

 

12

Công ty TNHH TENTAMUS Việt Nam

006/2014/BNN-KNTP

Lô A39-26, đườngNguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

63/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 12/3/2024

  Chỉ định 25 chỉ tiêu hóa học 20 chỉ tiêu sinh học

 

13

Công ty Hoàn Vũ

018/2017/BNN-KNTP

Địa chỉ trụ sở: Số 169B, Thích Quảng Đức, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh;

Địa chỉ CSKN: số 59-65 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

61/QĐ-QLCL ngày 14/4/2023

20 chỉ tiêu hóa học

 

   

 

14

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

019/2017/BNN-KNTP

K2-17, Đường Võ Nguyên Giáp, phướng Phú Thứ, Quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

192/QĐ-QLCL ngày 21/8/2020

Chỉ định 36 chỉ tiêu.

 

105/QĐ-QLCL ngày 21/5/2021

 Chỉ định bổ sung 23 chỉ tiêu hóa học

 

157/QĐ-QLCL ngày 19/7/2021

Chỉ định 01 chỉ tiêu hóa học

 

124/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 26/7/2023

 chỉ định 68 chỉ tiêu hóa học và 22 chỉ tiêu sinh học

 

15

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và huấn luyện nghiệp vụ nông lâm thủy sản tỉnh Thái Nguyên

 020/2018/BNN-KNTP

Tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

325/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 23/11/2023

Chỉ định 04 chỉ tiêu hóa học

 

   

 

16

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Tiền Giang)

022/2019/BNN-KNTP 

Khu phố Trung Lương, Phường 10, Quận Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

329/QĐ-QLCL ngày 7/12/2020

Chỉ định 4 chỉ tiêu sinh học, 2 chỉ tiêu hóa học

 

265/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 24/10/2023

 hủy bỏ QĐ chỉ định

 

17

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

023/2019/BNN-KNTP 

159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

166/QD-QLCL ngày 20/7/2022

6 chỉ tiêu hóa học, 14 sinh học

 

163/QD-CCPT-GSĐG ngày 24/8/2023

(bổ sung)

14 phép thử hóa học và 20 phép thử sinh học

 

 

18 chỉ tiêu hóa học

 

18

Trung tâm Phân tích và chuyển giao công nghệ Môi trường

 024/2019/BNN-KNTP

 Đường Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

152/QĐ-QLCL ngày 14/6/2019 (hết hiệu lực)

 

174/QĐ-QLCL ngày 26/7/2022

 03 chỉ tiêu hóa

 

19

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

 026/2019/BNN-KNTP

Khu dân cư Bắc Xuân An, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

222/QĐ-QLCL ngày 08/9/2022

17 phép thử hóa học và 09 phép thử sinh học

 

20

Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp

028/2019/BNN-KNTP 

 Địa chỉ 1: tổ 44, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Địa chỉ 2: 143 Hồ Đắc DI, Quận Đống Đa, Hà Nội.

360/QĐ-QLCL ngày 12/12/2019

08 chỉ tiêu sinh học.

 

31/QĐ-QLCL ngày 5/2/2021
(Bổ sung)

Bổ sung 06 chỉ tiêu hóa học

 

59/QĐ-QLCL ngày 18/3/2021

Bổ sung 03 chỉ tiêu hóa học 

 

02/QĐ-QLCL ngày 04/01/2023

Gia hạn chỉ định đối với 8 phép thử hóa học và 7 phép thử sinh học. 

 

21

Công ty TNHH Phân tích và Kiểm nghiệm Việt Tín

 027/2019/BNN-KNTP

Trụ sở: 42 Trần Quang Khải, phường Tân ĐỊnh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Phòng KN: 39A đường số 4, phường Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

396/QD-QLCL ngày 27/12/2019

7 chỉ tiêu hóa học, 11 chỉ tiêu sinh học.

 

321/QĐ-QLCL ngày 09/12/2022

 Chỉ định 24 chỉ tiêu hóa học, 13 chỉ tiêu sinh học

 

 17/QĐ-CCPT ngày 22/ 01/2024

 Bổ sung chỉ định 13 chỉ tiêu hóa học

 

22

Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc Gia

029/2020/BNN-KNTP 

 Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

08/QĐ-CCPT ngày 15/5/2023

40 chỉ tiêu hóa học, 15 chỉ tiêu sinh học

 

   

 

23

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh

 030/2020/BNN-KNTP

 Số 2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

360/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 05/12/2023

24 chỉ tiêu hóa học, 23 chỉ tiêu sinh học

 

24

Trung tâm kiểm nghiệm TSL-Chi nhánh Công ty TNHH Khoa học TSL

031/2020/BNN-KNTP 

 Số 592A Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

329/QĐ-CCPT ngày 27/11/2023

Chỉ định 30 chỉ tiêu hóa học, 7 chỉ tiêu sinh học

 

25

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc

 032/2021/BNN-KNTP

7A Lê văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phốHà Nội

166/QĐ-QLCL ngày 10/8/2021

Chỉ định 02 chỉ tiêu hóa học

 

218/QĐ-QLCL ngày 29/10/2021

Chỉ định bổ sung 01 chỉ tiêu hóa học (57 chất).

 

64/QĐ-QLCL ngày 9/3/2022

 Chỉ định bổ sung 12 chỉ tiêu hóa

 

266/QĐ-QLCL ngày 31/10/2022

 Chỉ định bổ sung 10 chỉ tiêu hóa học

 

26

Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam

 033/2021/BNN-KNTP

28 Mạc Đĩnh Chi, quận 1,thành phố Hồ Chí Minh

165/QĐ-QLCL ngày 10/8/2021

Chỉ định 01 chỉ tiêu hóa học

 

109/QĐ-QLCL ngày 29/4/2022

Chỉ định bổ sung 18 chỉ tiêu hóa

 

 361/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 05/12/2023

 chỉ định 11 phép thử hóa học

 

27

Trung tâm Phân tích và Giám định chất lượng hàng hóa VinaCert

 034/2022/BNN-KNTP

F2-F62 đường số 6, KDC 586 Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ

22/QĐ-QLCL ngày 19/01/2022

Chỉ định 14 chỉ tiêu hóa, 5 chỉ tiêu sinh

 

 57/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 12/3/2024

 Chỉ định bổ sung 38 phép thử hóa hóa, 12 phép thử sinh học

 

28

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp

 035/2022/BNN-KNTP

Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

57/QĐ-QLCL ngày 28/02/2022

Chỉ định 11 chỉ tiêu hóa, 7 chỉ tiêu sinh

 

29

Viện Khoa học sự sống

 036/2022/BNN-KNTP

Tổ 10 Xã Quyết Thắng, tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

161/QĐ-QLCL ngày 11/7/2022

 Chỉ định 3 chỉ tiêu sinh học và 4 chỉ tiêu hóa học

 

19/QĐ-QLCL ngày 17/01/2023

Chỉ định bổ sung 01 chỉ tiêu hóa học

 

 229/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 2/10/2023

 Đình chỉ việc thực hiện chỉ định do Giấy đăng ký hoạt động thử nghiệm hết hạn

 

 295/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 2/11/2023

 Phục hồi Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm

 

30

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

037/2022/BNN-KNTP

Trụ sở: 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9 Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
PKN: Lô U 18 A đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

324/QĐ-QLCL ngày 15/12/2022

Chỉ định 16 chỉ tiêu hóa học, 13 chỉ tiêu sinh học 

 

31

Trung tâm Phân tích Kiểm nghiệm TVU - Trường Đại học Trà Vinh

038/2023/BNN-KNTP

126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, Phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

03/QĐ-QLCL ngày 05/01/2023

Chỉ định 04 chỉ tiêu sinh học

 

32

Viện Kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST 

039/2023/BNN-KNTP

Số 7 ngách 168/21 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

20/QĐ-QLCL ngày 17/01/2023

Chỉ định 13 chỉ tiêu hóa học

 

33

 Công ty TNHH TUV SUD Việt nam

 040/2023/BNN-KNTP

LôIII-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III, Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quậnTân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 39/QĐ-QLCL ngày 07/3/2023

 Chỉ định 15 chỉ tiêu hóa học, 14 chỉ tiêu sinh học 

 

34

 Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam

 041/2023/BNN-KNTP

 Địa chỉ trụ sở: số 364 Cộng Hòa,phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Lô H2-40, H2-41, H2-42 đường Bùi Quang Trinh,KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

 31/QĐ-QLCL ngày 22/2/2023

 

 Chỉ định 16 chỉ tiêu hóa học, 08 chỉ tiêu sinh học 

 

35

 Công ty Cổ phẩn Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO

 042/2023/BNN-KNTP

 E4-2 Lê Văn Tưởng, KDC586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng,
Thành phố Cần Thơ

 62/QĐ-QLCL ngày 14/4/2023

 Chỉ định 08 chỉ tiêu hóa học

 

36

 Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng Cần Thơ

 043/2023/BNN-KNTP

 Số 45 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 38/QĐ-CCPT ngày 08/6/2023

Chỉ định 07 chỉ tiêu sinh học, 55 chỉ tiêu hóa học

 

37

 Chi nhánh Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Tp.Cần Thơ

 044/2023/BNN-KNTP

 Phòng 319, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

 96/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 6/7/2023

 Chỉ định 08 nhóm chỉ tiêu hóa học

 

38

 Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ NATEK

 045/2023/BNN-KNTP

 Trụ sở chính: số CC-15, đường số 12, KDC Công ty 8, KV2, phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Tp, Cần Thơ
địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Km11, quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội

82/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 27/6/2023

 Chỉ định 24 phép thử hóa học và 13 phép thử sinh học

 

39

 Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ AVATEK

 046/2023/BNN-KNTP

 Trụ sở chính số 66/122 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm và tư vấn Ứng dụng Khoa học Avatek-Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek, số 66/122 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình tân, Tp. Hồ Chí Minh

 306/QĐ-CCPT ngày 13/11/2023

 Chỉ định 24 phép thử hóa học và 9 phép thử sinh học

 

40

 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc
Sở Y tế Quảng Trị

 047/2024/BNN-KNTP

 Khu phố 2 – Phường Đông Thanh – Thành phố Đông Hà - tỉnh
Quảng Trị.

 27/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 25/1/2024
 

 Chỉ định 12 phép thử hóa học và 03 phép thử sinh học

 

41

 Công ty Cổ phần Công nghệ Vietlabs

 048/2024/BNN-KNTP

 số 26 đường D1A, Khu dân cư Trí Việt, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

 53/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 8/3/2024

 Chỉ định 02 phép thử hóa học và 02 phép thử sinh học

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin đã đăng
     Bình chọn
    Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
    104 người đã bình chọn
    Thống kê: 99.412
    Online: 36